KOMITET OBCHODOW
STO PIECDZIESIATEJ
ROCZNICY SMIERCI
JULIUSZA SLOWACKIEGO


Przewodniczaca :
Alina Kowalczykowa
Wiceprzewodniczacy :
Bohdan Cywinski
Czlonkowie:
jerzy Axer
Daniel Beauvois
Marian Bizan
Jacek Brzozowski
Andrzej Chwalba
Maria Ciesla-Korytowska
Rolf Fieguth
Pawel Hertz
Jaroslaw Isajewicz
Algis Kaleda
Jerzy Kloczowski
Marian Maciejewski
Stanislaw Makowski
Janusz Odrowaz-Pieniazek
Maria Prussak
Zbigniew Przychodniak
Elzbieta Sarnowska-Temeriusz
Stefan Sawicki
Zbigniew Sudolski
Wlodzimierz Szturc
Alina Witkowska
Maria Wozniakiewicz

KOMITET OBCHODOW
STO PIECDZIESIATEJ ROCZNICY SMIERCI
JULIUSZA SLOWACKIEGO
POD PATRONATEM PANA PREMIERA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PROFESORA JERZEGO BUZKA
INSTYTUT BADAN LITERACKICH PAN
Miedzynarodowa konferencja naukowa

JULIUSZ SLOWACKI
WSPOLCZESNA WRAZLIWOSC

25 - 27 maja 1999 roku
Warszawa, ul. Nowy Swiat 72
Palac Staszica,

PROGRAM SESJI

WTOREK 25 MAJA
(Sala Lustrzana)


Godzina 10:30

Otwarcie Sesji
ALINA WITKOWSKA: Slowacki towianistyczny
MAREK TROSZYNSKI: Slowacki raptularzowy
MAREK ZALESKI: Slowacki idylliczny


Godzina 15:00 JAN ZIELINSKI: Slowacki narkotyczny
ALEKSANDER NAWARECKI: Slowacki kzawy
ANDRZEJ KOTLINSKI: Slowacki drapiezny


SRODA 26 MAJA
(Sala lm. Adama Mickiewicza)


Godzina 10:00

EUGENIUSZ NAHLIK: Slowacki ukrainski
DANIEL BEAUVOIS: «Sen srebrny Salomei»
ROLF FIEGUTH: «Pan Tadeusz» a «Sen srebrny Salomei»
PIOTR ZBIKOWSKI: Slowacki sarmacki


Godzina 15:00
ALGIS KALEDA: Slowacki litewski
JAN KIENIEWICZ: Slowacki orientalny
WLODZIMIERZ SZTURC: Slowacki hiszpanski


CZWARTEK 27 MAJA
(Sala lm Adama Mickiewicza)


Godzina l0:00


MAGDALENA SAGANIAK: Slowacki anty i post-modernistyczny
JACEK BRZOZOWSKI: Slowacki ironiczny
MARTA PIWINSKA: Slowacki ekspresjonistyczny
KAZIMIERA SZCZUKA: Slowacki « feministyczny »


Godzina 15:00
DOBROCHNA RATAJCZAKOWA: Slowacki teatralny
ELZBIETA KISLAK: Slowacki ulryjski
ALINA KOWALCZYKOWA: Slowacki europejskiKonferencji towarzyszy wystawa
JULIUSZ SLOWACKI - POETA EUROPEJSKI
(ze zbiorow Biblioteki IBL)
Komisarz wystawy: Elzbieta Nieznanska
Konferencja zostala zorganizowana
dzieki finansowej pomocy

Ministerstwa Kultury i Sztuki


Back